Termeni si conditii de utilizare

CONDIȚII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI Romtelecom.ro

Toți utilizatorii site-ului www.donorsforum.ro/forumuldonatorilor.ro ("Site-ul”) se obligă să respecte prezentele Condiții Generale pentru utilizarea Site-ului. Utilizarea Site-ului implică acceptarea necondiționată a acestor Condiții Generale. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Condiții Generale vă rugăm să nu continuați accesarea Site-ului. Pentru scopul acestor Condiții Generale pentru utilizarea Site-ului, Federatia Forumul Donatorilor din Romania S.C. cu sediul în București, Str. Striberi Voda 29, Ap 5, cod poștal 010101, înregistrată la CUI 17182730, operator de date cu caracter personal nr. 11743, tel.021 311 88 11.

Drepturile asupra Site-ului

FDR deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conținutul Site-ului incluzând fără a se limita la, imaginile, muzica, informațiile despre produsele și serviciile FDR și orice alte date și aplicații prezentate pe Site. Acestea sunt protejate prin legislația drepturilor de autor în vigoare. Este interzisă în mod expres orice încălcare sau încercare de a se încălca drepturile de autor asupra Site-ului, incluzând fără a se limita la reproducerea, distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea, copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma Site-ului, sub sancțiunile prevăzute de lege. FDR sau partenerii săi este/sunt deținătorul(ii) drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor , produselor și bazelor de date prezentate pe Site și utilizatorii sunt obligați să respecte aceste drepturi și să nu le aducă nicio atingere.

Scopul Site-ului și neangajarea răspunderii

Site-ul își propune să ofere utilizatorilor informații corecte și actuale cu privire la proiectele, serviciile și produsele oferite de FDR, cu privire la modalitatea de contractare a acestora precum și orice informații necesare și utile utilizatorilor privind utilizarea produselor și serviciilor FDR. FDR nu garantează asupra actualității informațiilor prezentate pe Site în orice moment. De asemenea, FDR nu garantează că Site-ul nu va conține anumite erori, însă va încerca să remedieze aceste erori în scurt timp pentru a permite o informare corectă a utilizatorilor. FDR însă nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori urmare a unor decizii bazate pe orice informație furnizată prin intermediul Site-ului.
Utilizatorii își pot procura anumite servicii și produse FDR prin intermediul Site-ului accesând câmpurile expres menționate în acest sens..

FDR își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără nicio notificare prealabilă

Conținutul, forma de prezentare și/sau structura Site-ului, în orice moment și nu va avea nicio răspundere în acest sens și/sau aceste Condiții Generale modificările făcute astfel fiind considerate a fi acceptate de utilizator dacă acesta continuă să folosească Site-ul după afișarea Condițiilor Generale modificate pe Site.
FDR nu garantează în niciun fel calitatea Site-ului din punct de vedere tehnic și funcțional precum și lipsa virușilor care ar putea exista pe Site. Astfel, FDR nu va putea fi ținut răspunzător în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de utilizatori provenind din disfuncționalități ale Site-ului.
Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare specifice astfel cum sunt acestea specificate pe site-urile respective, FDR nefiind răspunzător și neasumandu-și nicio obligație pentru conținutul acestora sau cu privire la orice link din acestea. Orice includere de link-uri în Site este făcută numai pentru ajutorul utilizatorului și nu implică sprijinirea de către FDR a materialului disponibil pe sau prin aceste site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

Date cu caracter personal

Prin intermediul Site-ului utilizatorii pot furniza FDR informații referitoare în special la date personale (precum nume, adresă, adresă de e-mail, numere de telefon), modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile FDR, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.
Orice persoană care accesează Site-ul și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor de comandă de pe acest Site, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru cercetare statistica si stiintifica
Utilizatorii care furnizează FDR date cu caracter personal prin intermediul accesării Site-ului au toate drepturile și obligațiile prevăzute în Legea 677/2001, respectiv dreptul de acces și intervenție la acestea, de opoziție cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de a se adresa justiției.

Parteneri

 • Kfi
 • Mott
 • Money Channel
 • Vodafone
 • Raiffeisen Bank
 • Gsk
 • Romania
 • Fundatia Alexandrion Group
 • World Learning International Development
 • Ambasada UK in RO
 • Fundatia pentru dezvoltarea societatii civile
 • Fundatia post privatizare
 • Provident Financial
 • SGP
 • GEF
 • UNDP
 • USAID
 • esimplu.ro
 • Ambasada Norvegiei