Despre noi

Federaţiei Forumul Donatorilor din România

Denumirea Federaţiei este „Forumul Donatorilor din România”, numită în continuare Federaţia. Acronimul numelui Federaţiei este FDR. Federaţia poate utiliza şi varianta englezească a numelui său şi anume Romanian Donors’ Forum. Acronimul numelui englezesc este RDF.

Federaţia este o organizaţie nonprofit, neguvernamentală, nepartizană din punct de vedere politic şi religios, care a fost înfiinţată şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei nr. 26/31 ianuarie 2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, si a Legii nr. 246/18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Federaţia este o organizaţie independentă, constituită voluntar de către membri, care se asociază în baza interesului lor comun.

Federaţia este o persoană juridică, distinctă de membrii săi, având propriile drepturi şi obligaţii, precum şi propriile elemente de identificare (siglă, antet, ştampilă etc.).

Sediul federaţiei este în România, Bucureşti, sector 1, Str. Stirbei Voda, nr. 29, sc. 1, etaj 3, ap. 5.
Sediul central al Federaţiei poate fi mutat la orice altă adresă din România în conformitate cu dispoziţiile şi procedurile legale şi cu cele stipulate în prezentul Statut.

Descarca Statutul FDR

Parteneri

 • Kfi
 • Mott
 • Money Channel
 • Vodafone
 • Raiffeisen Bank
 • Gsk
 • Romania
 • Fundatia Alexandrion Group
 • World Learning International Development
 • Ambasada UK in RO
 • Fundatia pentru dezvoltarea societatii civile
 • Fundatia post privatizare
 • Provident Financial
 • SGP
 • GEF
 • UNDP
 • USAID
 • esimplu.ro
 • Ambasada Norvegiei