Despre noi

Acest document stipulează valorile şi principiile de bază pe care toţi membrii Forumului Donatorilor din România se angajează să le accepte ca fiind fundamentale pentru îndeplinirea misiunii Federaţiei.

Valori

 • Transparenţă
 • Integritate
 • Cooperare
 • Bune practici

Principii generale


Membrii Forumului Donatorilor din România recunosc importanţa deschiderii, transparenţei, integrităţii, responsabilităţii şi controlului/procedurilor interne în procesul de sprijinire a constituirii unei societăţi civile sustenabile şi pluraliste prin oferirea de resurse şi prin proiecte operaţionale. 

Membrii forumului Donatorilor din România recunosc diversitatea şi necesitatea de a evita dublarea inutilă în folosirea resurselor şi de a exercitarea o gestionare corectă şi responsabilă a acestora.

Referitor la Federaţie

Membrii Forumului Donatorilor din Romania sunt de acord să păstreze confidenţialitatea asupra ideilor împărtăşite în cadrul Forumului şi să protejeze ideile de proiect generate. Aceste proiecte pot fi sprijinite de organizaţii individuale dar nu pot fi puse în practică decât în cazul acceptului tuturor membrilor, pentru evitarea conflictelor de interese.
 
Referitor la organizaţia proprie şi la opinia publică

Membrii Forumului Donatorilor din România sunt de acord:

 •    Să îşi definească în mod clar misiunea, obiectivele şi programele şi să le facă publice;
 •    Să facă toate eforturile pentru a asigura transparenţa maximă a activităţilor proprii; 
 •    Să se dedice promovării practicilor de lucru şi organizării eficiente, asigurând          gestionarea şi folosirea prudentă şi sustenabilă a tuturor resurselor ;
 •    Să publice în mod regulat rapoarte de activitate, incluzând date financiare;
 •    Să conştientizeze deplin şi să respecte responsabilităţile legale ale finanţatorilor.

În cadrul programelor de finanţare şi în concordanţă cu misiunea, statutul şi obiectivele proprii, membrii sunt de acord:

 •     Să se asigure că luarea deciziilor în privinţa acordării de finanţări se face în mod clar  şi logic şi că există modalităţi de control şi supraveghere corespunzătoare ce sunt  respectate conform politicilor organizaţiei;
 •     Să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese în cazul celor implicaţi în procesul de luare a deciziilor;
 •     Să respecte confidenţialitatea organizaţiilor solicitante, organizaţiilor finanţate şi să fie  discreţi în comunicarea cu terţii în privinţa organizaţiilor şi indivizilor;
 •     Să trateze organizaţiile finanţate şi colegii cu respect şi să acţioneze în conformitate  cu principiile toleranţei şi ale non-discriminării;
 •     Să încurajeze organizaţiile finanţate să conştientizeze şi să respecte obligaţiile legale.

 

Parteneri

 • Kfi
 • Mott
 • Money Channel
 • Vodafone
 • Raiffeisen Bank
 • Gsk
 • Romania
 • Fundatia Alexandrion Group
 • World Learning International Development
 • Ambasada UK in RO
 • Fundatia pentru dezvoltarea societatii civile
 • Fundatia post privatizare
 • Provident Financial
 • SGP
 • GEF
 • UNDP
 • USAID
 • esimplu.ro
 • Ambasada Norvegiei